Triedy:

I.trieda: (2. a 4.ročník) Tr.učiteľ: Mgr. Stanislav Hankovský.  Počet žiakov: 11
 
2. ročník:
1.  Sára Bilá
2.  Ivana Billá
3.  Nikola Billá
4.  Michal Billý
5.  Peter Jakubašek
6.  Karolína Kaňuchová
 
4. ročník:
1.   Alena Billá
2.   René Bilý
3.   Natália Gordánová
4.   Filip Pangrác-Piter
5.   Nataša Gabriela Kádasi
 
 
II.trieda:(1. a 3. ročník) Tr. učiteľka: Mgr. Anna Škovranová.  Počet žiakov: 12
 
1.ročník:
1.  Adela Bilá
2.  Klaudia Billá
3.  Viera Billá
4.  Milan German-Sobek
5.  Alexander Novák
6.  Patrik Pelecháč
 
3.ročník:
1.  Lukáš Billý
2.  Oliver Billý
3.  Adam Bilý
4.  Alex Bilý
5.  Nina Fellegiová
6.  Šimon Novák