Kontakt

 
Meno školy: Základná škola s materskou školou Rokytov
Email školy: zssmsrokytov@centrum.sk
Telefón:
Mobil:           
054/4725206  
0910 391 234
Adresa školy: Rokytov 4, 086 01 Rokytov