ŠKD

V školskom roku 2018/2019 došlo k zriadeniu ŠKD.
 
 
V školskom roku 2021/2022 pôsobí ako vychovávateľka v ŠKD  p. učiteľka Mgr. Eva Mihalovová.
Počet žiakov v ŠKD - 20.