Kontakt

Adresa : Základná škola s materskou školou

             Rokytov 4

             086 01 Rokytov

Email :   zssmsrokytov@centrum.sk

             martagocova@centrum.sk

             

               

 

 

Kontaktujte nás