O škole

Charakteristika školy

Základná škola s materskou školou Rokytov  je neplnoorganizovaná škola, dvojtriedna s 1.-4.ročníkom. Od roku 2004 je školou s právnou subjektivitou.

Školu navštevujú žiaci z obce Rokytov.

V školskom roku 2020/2021 je počet žiakov školy 23:

I. trieda : 3.ročník -  7 žiakov

               4.ročník -  6 žiakov

II. trieda: 1.ročník -  3 žiaci

                2.ročník - 7 žiakov