Tím

Školský rok 2020/2021

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ:        Mgr. Stanislav Hankovský

Učiteľka ZŠ:                Mgr. Eva Mihalovová

Učiteľka ZŠ:                Mgr. Anna Škovranová

Triedna učiteľka MŠ:   Marta Gočová 

Učiteľka MŠ:               Bc. Erika Šinaľová

Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Eva Mihalovová

 

Hospodárka:               Eva Hudáková

Školníčka:                   Marcela Molčanová

Vedúca školskej jedálne: Martina Gordánová  

Kuchárka:                    Iveta Mačejová                                                                                                                                                                  

 
 
Školský rok 2019/2020
 

 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Eva Mihalovová

 Učiteľka ZŠ: Mgr. Anna Škovranová

 Triedny učiteľ MŠ : Marta Gočová

 Učiteľka MŠ:  Bc. Erika Šinaľová

Vychovávateľka ŠKD: Mgr.Anna Hrivniaková

 

Hospodárka: Eva Hudáková

Školníčka: Marcela Molčanová

Vedúca školskej jedálne  a kuchárka : Iveta Mačejová

Pomocná kuchárka:   Martina Gordánová