Tím

Školský rok 2019/2020
 

 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Eva Mihalovová

 Učiteľka ZŠ: Mgr. Anna Škovranová

 Triedny učiteľ MŠ : Marta Gočová

 Učiteľka MŠ:  Bc. Erika Šinaľová

Vychovávateľka ŠKD: Mgr.Anna Hrivniaková

 

Hospodárka: Eva Hudáková

Školníčka: Marcela Molčanová

Vedúca školskej jedálne  a kuchárka : Iveta Mačejová

Pomocná kuchárka:   Martina Gordánová