Naša materská škola sa nachádza v malej dedinke Rokytov v okrese Bardejov. Od roku 2005 sme v právnom subjekte spolu so základnou školou, a preto nesieme názov Základná škola s materskou školou Rokytov.  Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou je obec Rokytov. Materská škola je umiestnená na prízemí budovy ZŠ a k dispozícii má priestranné miestnosti, ktoré slúžia ako herňa a spálňa. K dispozícii máme pieskovisko, preliezky a iné záhradné zariadenie. Vonkajšie ako aj vnútorné zariadenie materskej školy je esteticky upravené. V blízkosti školy je rieka Topľa, les, futbalové ihrisko, družstevné polia. Nachádzame sa v lone prekrásnej prírody, do ktorej veľmi radi chodíme v každom ročnom období.

 

 

Školský rok 2018/2019

V  školskom roku 2018/2019 je v materskej škole zapísaných 19 detí.Z toho 7 detí je zo sociálne znevyhodneného prostredia. Na povinnú školskú dochádzku sa pripravuje 11 detí.Tretí rok pracujeme s Inovovaným školským vzdelávacím programom" Poď sa hrať".

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť  v tomto školskom roku vykonávajú Marta Gočová a Bc. Erika Šinaľová.

                                                                                                             .

Kontaktujte nás