Časovo tematický plán aktivít

spolupráci so ZŠ, s rodičmi, obecným úradom

školský rok 2018/2019

1

 

 September:

  Európsky týždeň zdravia: Deň srdca (23.9.2018)

  športovo pohybová aktivita

  Termín:     september   2018                                    Z: MŠ, ZŠ

  Tekvicové dekorácie

  T: september 2018

                                                                                       Z: ZŠ, MŠ, R,

Október:

  Kultúrne vystúpenie pre dôchodcov

 T: október  2018                                                         Z: ZŠ, MŠ

   Zber jabĺk pre zimné prikrmovanie zvierat

 T: október  2018                                                          Z: ZŠ, MŠ

  Jesenná turistická vychádzka na „Honka

 T: október 2018                                                            Z: MŠ, ZŠ

  Svetový deň výživy( príprava a ochutnávka zeleninových a ovocných šalátov)

 T: október                                                                      Z:MŠ

 

 November

  Čistá planéta ( zhotovenie a výstavka výrobkov z odpadového materiálu)

T: november                                                                     Z: MŠ, ZŠ

 4. november Deň materských  škôl( veselé popoludnie)

                T: november 2018                                    MŠ

December

 Mikulášsky balíček prekvapení

 T: december  2018                                                                  Z: ZŠ, MŠ,RZ

 Vianoce v škole ( pečenie medovníkov)

T: december                                                                              Z:MŠ

 Vianočné tvorivé aktivity(dekorácie)

 T: december  2018                                                                 Z:  MŠ, RZ

 Vianočné  svetielka ( vianočné posedenie)

  T: december 2018                                                                  Z: MŠ, RZ

 

Január

 

Čo ukrýval vianočný stromček – týždeň obľúbenej hračky

 

    T:  január 2019                                                              Z: MŠ

 

Zimná ríša -  (súťaž v modelovaní so snehom – snehuliaci, hrady, zvieratká...)

 

T: január                                                                               Z: MŠ, ZŠ

 

Karneval

T:    január  2019                                                                     Z: ZŠ, MŠ, RZ,

Zimná turistická vychádzka (prikrmovanie lesnej zveri)

 

T: január                                                                                    Z: MŠ, ZŠ

 

 

 

Február

 

Škaredá droga (beseda, dramatizácia, výtvarná aktivita)

 

 T :  február 2019                                                                 Z: ZŠ, MŠ

 

Týždeň ochrany zdravia detí – práca s knihou  ,, Filipkove dobrodružstvá

 

T: február                                                                         Z: MŠ

 

 

Marec

Návšteva Okresnej knižnice v BJ

T: marec                                                                         Z: ZŠ, MŠ

Týždeň mojej obľúbenej knihy

T: marec                                                                         Z: MŠ

Hľadáme jar v lese (vychádzka do lesa)

T: marec                                                                         Z: MŠ, ZŠ

 

Apríl

Deň narcisov

T: marec, apríl                                                              Z: ZŠ, MŠ

 Veľká noc v škole / Veľkonočné tvorivé aktivity /

  T: apríl  2019                                                              Z: ZŠ, MŠ,

 Deň Zeme.

  Zber odpadu v okolí, úprava prostredia školy,

   T: apríl  2019                                                              Z: MŠ, ZŠ

 

Máj                                

  Kultúrne vystúpenie.   Deň matiek

  T: máj  2019                                                               Z: ZŠ, MŠ,

   Školský výlet. (Slniečko,...)

  T: máj - jún 2019                                                        Z:  MŠ,RZ,

 

Jún

 MDD. Športový deň

  T:  jún 2019                                                                       Z: ZŠ, MŠ,O Ú

  Rozlúčka s predškolákmi

    T: jún 2019                                                                      Z:  MŠ, RZ,

    Zber papiera

     T:    S  - J  2018/19                                                        Z: ZŠ, MŠ,