Organizácia školského roka 2020/2021

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí  29. januára 2021 (piatok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začne  2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

 

 

 

Prázdniny

 

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

 

Termín prázdnin

 

Začiatok vyučovania po prázdninách

 

jesenné

 

 

28. október 2020

(streda)

29.október -

30.okóber  2020

 

2. november 2020

(pondelok)

 

 

vianočné

 

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020

- 7. január 2021

8.január 2021

(piatok)

 

polročné

29.január 2021

(piatok)

1.február 2021

(pondelok)

2.február 2021

(utorok)

jarné

Prešovský kraj

19. február 2021

(piatok)

22.február –

26.február 2021

1.marec 2021

(pondelok)

 

 

veľkonočné

31. marec 2021 

(streda)

1. apríl 2021-

 6.apríl 2021

7.apríl 2021

(streda)

 

 

letné

 

 

30. jún 2021

(streda)

1. júl 2021 –

31.august 2021

2. september 2021

(štvrtok)

 

 

         
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ je od 1. apríla do 31. apríla